• parnu6
  • parnu1
  • parnu4
  • parnu7
  • parnu2
  • parnu5
  • parnu3

logo

logo3

logo2 logo4

Lisainfo

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamist rahastatakse Eesti – Läti programmist 2007-2013 (Piiriülese koostöö programm). Projektil on kuus partnerit, projekti peapartner on Siseministeerium.

Projekti nimetus - Coastal and maritime spatial planning in Pärnu Bay area in Estonia and coastal municipalities of Latvia (Coastal and maritime spatial planning).

Projekti eesmärk -  viia läbi pilootprojektid, et lahendada erinevate mereala kasutamisega seotud konfliktid ja läbi planeeringu tagada tasakaalustatud mereala kasutus tulevikus Pärnumaa merealal ning parema ligipääsetavuse tagamine, ressursside jätkusuutlik kasutamine merealadel ja maismaal ning kliimamuutustest tulenevate mõjude vähendamine Läti rannikualadel.

Projekti kestvus: 9.07.2012 – 30.06.2015

Projekti eelarve 518 072.29 EUR, sh Pärnu Maavalitsuse eelarve 199 920.00 EUR

Projekti toetuse suurus 430 000.00 EUR, sh Pärnu Maavalitsuse toetuse suurus 165933.60 EUR

Käesoleval uuringute materjalide jaotuses esitatakse (lingid ja/või failid) olulisemad koostatava planeeringuga seonduvad strateegilised arengudokumendid, metoodikad, teaduslikud uurimisprojektid jms.

Üleriigiline planeering Eesti 2030+   2012 
Merealade ruumilise planeerimise metoodika   2010 
Projekt: BaltSeaPlan   2012 
Projekt: Gorwind   2012 
Projekt: Hispares   2012 
Projekt: Marmoni   toimub 
Euroopa Komisjoni algatus „Blue Growth opportunities for marine and maritime sustainable growth  
Eesti kalanduse strateegia 2014-2020