• parnu2
  • parnu4
  • parnu7
  • parnu6
  • parnu1
  • parnu3
  • parnu5

logo

logo3

logo2 logo4

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata Pärnu maakonnaga piirneval merealal mereruumi kasutus, mis tasakaalustatult arvestab merel esinevaid erinevaid huvisid ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Maakonnaplaneering koostatakse vastavuses planeerimisseaduses sätestatud nõuetega.

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH) tulemusena selguvad Pärnu maakonna mereala ruumilise arengu põhimõtted ja mereala kasutustingimused, planeeringu elluviimise võimalused ja selleks vajalikud tegevused.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamist rahastatakse Eesti – Läti programmist 2007-2013 (vt täiendavalt alajaotust lisainfo).

Valminud on Pärnu mereplaneeringu esimene eskiislahendus

.

Valminud on Pärnu mereplaneeringu esimene eskiislahendus. Planeeringukaardile on kantud erinevad huvid mereala kasutamisel, seletuskirjas antakse selgitused ning huvide konflikti korral ka võimalikud lahendused. Planeeringus vaadatakse ette kuni aastani 2030. Planeeringulahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 5.12.2013 kell 10.30 Tahkuranna vallamajas (Uulu küla, Tahkuranna vald) ning kell 15.00 Maria talus, Tõstamaa vallas. 6.12.2013 toimub avalik arutelu Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia tn 3, Pärnu) kell 13.00, kus lisaks planeeringu tutvustusele on ettekanded mereõiguse ja Läänemere strateegia teemadel.

Avaliku väljapaneku ja arutelude tulemusena täiendatakse planeeringulahendust, täpsustatud eskiislahendus valmib 2014.a kevadeks.

Rõhutame, et tegemist on esialgse kavandiga, milles võib esineda ebatäpsusi ja veel piisavalt läbikaalumata ideid! Kõigi huvitatud osapoolte arvamused ja ettepanekud parema lahenduse edaspidiseks koostamiseks on teretulnud.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab planeeringulahenduse kohta esitada kirjalikult hiljemalt 27.11.2013 Pärnu Maavalitsusele (Akadeemia tn 2, 80010, Pärnu, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.). Ettepanekuid  saab teha ka eelpoolnimetatud avalikel aruteludel. Täiendav info Pärnu Maavalitsusest planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Avaliku väljapaneku jooksul korrigeeritud materjalid! Juba avaliku väljapaneku ajal on esitatud ettepanekuid, mille alusel on dokumentatsiooni osaliselt korrigeeritud.
pdfEskiislahenduse seletuskiri pdfEskiis koondkaart 27.11.2013
pdfEskiislahenduse koondkaart pdfEskiis Pärnu 27.11.2013
pdfVäljavõte Pärnu laht pdfEskiislahenduse seletuskiri 27.11.2013